Έγκριση ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμ. 30/9-4-2019 προηγούμενης απόφασης της οικονομικής επιτροπής που αφορά την έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην ΔΚ Υμηττού (2019)» και ορισμός επιβλέποντος τεχνικού υπαλλήλου