Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 208/2017 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και υποβολή πρότασης με το έργο «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού» σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας