Έγκριση νέου κανονισμού λειτουργίας για τις αγορές του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017, εναρμονισμένου με τον παραπάνω νόμο και κατάργηση της αριθμ. 171/2015 προηγούμενης απόφασης του σώματος η οποία αφορά αποκλειστικά κανονισμό διεξαγωγής θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής