Χορήγηση θέσης στάθμευσης ιδιωτικού λεωφορείου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής