Έγκριση ή μη προγραμματικής Σύμβασης με Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για την υλοποίηση του έργου παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα και άλλων δομών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού»