Έγκριση μελέτης , τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού»