Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Ηλιουπόλεως Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού στο τμήμα της από τη Λ. Κωνσταντινουπόλεως έως και την οδό Ειδομένης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής