Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων οδικής σήμανσης επί της οδού Μεσολογγίου στη συμβολή της με την οδό Σωκιών της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής