Έγκριση έκδοσης e-banking από την Εθνική Τράπεζα για ηλεκτρονική παρακολούθηση της κίνησης των λογαριασμών του Δήμου Δάφνης Υμηττού και του εποπτευόμενου Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης- Υμηττού».