Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης έτους 2022  του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού».