Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία  «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής   Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.