Έγκριση διόρθωσης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν χορήγηση-ανανέωση θέσεων στάθμευσης μη αναπηρικών οχημάτων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής