Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο « Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Δάφνης (2017)» και ορισμός επιβλέποντος τεχνικού υπαλλήλου