Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Υμηττού (2017)» και ορισμός επιβλέποντος τεχνικού υπαλλήλου