Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού»