Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με γενικό τίτλο « ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΑΛΣΥΛΙΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ , ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Α.& ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ »