Έγκριση χωροθέτησης και τοποθέτησης κυκλοφοριακών πινακίδων Ρ-7 (Απαγόρευση εισόδου σε όλα τα οχήματα από ώρες 23:00 έως 05:00) επί της οδού Λυσίππου στη συμβολή της με την οδό Πλουτάρχου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής