Έγκριση χωροθέτησης και τοποθέτησης κυκλοφοριακών πινακίδων Ρ-32 επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αμαλθείας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής