Έγκριση απολογισμού του Δήμου Δάφνης- Υμηττού οικονομικού έτους 2017 κατόπιν προελέγχου από την Οικονομική Επιτροπή