Έγκριση αιτήματος που αφορά προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ α’ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους