Έγκριση Α` Κατανομής πιστώσεων  στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-  Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή  Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης   του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν   απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών.