Έγκριση 4ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου της Πλατείας Μακρυγιάννη» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.