Έγκριση 3ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ  και ΑΠΟΨΙΛΛΩΣΕΙΣ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Α.,» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.