Έγκριση 3ου πρακτικού του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση Περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης», κατακύρωση αποτελέσματος και ανάδειξη οριστικού αναδόχου