Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού του Δήμου Δάφνης –Υμηττού» (Επαναληπτικός)» και ανάδειξη «προσωρινού» μειοδότη