Έγκριση 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ»