Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου  «Αστική Ανάπλαση περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης – Υμηττού».   και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.