Αποδοχή επιχορήγησης ποσού   χρηματοδότησης του έργου «Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού” από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.