Έγκριση 1ου Πρακτικού διεξαχθέντος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού»