Έγκριση 2ου πρακτικού του έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας μετά των απαιτούμενων λοιπών εργασιών στον 7ο παιδικό σταθμό επί των οδών Πλούτωνος και Βότση στη Δ.Κ. Δάφνης (συν.)» και κατακύρωση ή μη του έργου στο μειοδότη