Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου  ΠΚΠΤΜΝΕ καθώς και παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση του 6ου Δημ. Σχολ. Δάφνης», στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του Π.Τ.