Έγκριση 1ου Πρακτικού διεξαχθέντος ανοιχτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίησή τους για την νόμιμη λειτουργία τους»