Έγκριση 2ου πρακτικού του διεξαχθέντος διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου « Συντήρηση και Επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού (2017)» και κατακύρωση του αποτελέσματος