Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΠΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης- Υμηττού (2016)»