Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής ενός έτους με παράταση ωραρίου στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» του κου ΓΚΟΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Δημητρίου επί της οδού Πλ.Υμηττού 16 & Κωνσταντινουπόλεως 2 στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού