Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» στον κο ΠΑΝΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώτη, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως αρ.38, στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού