Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου