Αποδοχή ποσού από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2018 προς κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών