Αποδοχή χρηματοδότησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37374/2018 απόφασης του ΥΠΕΣ στο Ν.Π. με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού»