Αποδοχή ποσού για καταβολή μισθωμάτων των κτιρίων ΚΕΠ για το Δ’ Τρίμηνο 2016