Αποδοχή ποσού για κατανομή από ΚΑΠ για την κατάθεση προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Μάιο-Ιούνιο 2017