Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους και αντικατάστασή του από το διοικητικό Συμβούλιο της «Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού»