Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κατάθεση για τέλη λαϊκών αγορών για το Β’ εξάμηνο 2020