Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δήμων της χώρας για την συμμετοχή τους στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των εθνικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.