Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κατάθεση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στους Δήμους της Χώρας, Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους.