Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την  κατανομή για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στα δημόσια ΙΕΚ και τα ΣΔΕ για το χρονικό διάστημα 15/09/2022 – 31/12/2022.