Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κατάθεση χρηματοδότησης έργου μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ».