Απευθείας ανάθεση των ομάδων 3. επιβατικά και 4. δίκυκλα της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» κατόπιν παραπομπής από την Οικονομική Επιτροπή