Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β’θμιας Εκπαίδευσης