Αντικατάσταση μέλους: α) από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού» β) από το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δάφνης – Υμηττού γ) από την Επιτροπή Αυθαιρέτων κατασκευή-κρίση και δ) από την Επιτροπή αχρήστου υλικού